Ootealad

ITK ootealad / 2023 / Kaasautor: Maarja Valk-Falk
3D visualiseerimine: Nicolas Pratt | Another Angle

A-korpus
Käesolev sisearhitektuuri osa projekt, ITK A-korpuse fuajeealale, asub ajaloolise haiglahoone 1.korrusel. Kontseptsioon uuele sisearhitektuursele lahendusele keskendub eelkõige hoone ajaloolisele taustale, kasutusotstarbe fookusesse toomisele ja püüdele taastada avar fuajeeruum. Kliendi-patsiendi-külalise jaoks oleme loonud fuajeealale puhketsooni- hubase istumisala ja köhiv-tee-vee nurgaga. Sisearhitektuurses lahenduses on kasutatud detaile ja viiteid hoone ajaloolisest taustast ja muinsuskaitse ettepanekust, renoveerida ajas kahjustunud põrandapind uue, sarnase mustri ja tooniga keraamilise plaadi valikuga.

B-korpus
Kontseptsioon uuele sisearhitektuursele lahendusele ITK B-korpuse sünnitusmaja fuajee alal keskendub eelkõige hoone ajaloolisele taustale, kasutusotstarbe fookusesse toomisele ja püüdele luua madalas fuajeeruumis maksimaalset, võimalikku avaruse ja helguse meeleolu. Kliendi-külalise jaoks on sünnitusmaja fuajee „visiitkaart“ kogu hoone atmosfäärile.

Oleme arvestanud kõikjal ja kõiges tellija poolt esitatud soovidega. Kuid siiski mõned projektid ei lähe tööse, nii nagu sisearhitekt seda näeb.

@2022 Steinpilm Design OÜ kõik õigused kaitstud.