Kes on sisearhitekt?

Arhitektuur ja sisearkitektuur on lahutamatult seotud inimpsühholoogiaga. Täisväärtuslikuks eluks on inimesele sama vajalikud nii funktsionaalne keskkond kui ka esteetika. Ilu on meie loomulik vajadus, liikumapanev jõud, meie tsivilisatsiooni saavutus ja ka väljakutse. Sellepärast hoolib sisearhitekt võrdselt funktsionaalsusest ja ilust, et tema loodud ruum oleks täiuslik süsteem, milles täituvad kõik inimese ambitsioonid, vajadused ja nõuded.

Aga kuidas ta teeb seda?

Iga projekt on nagu uue universumi loomine, milles sisearhitekt peab läbi mõtlema kõike, väikestest detailidest tervikliku süsteemini, ning seda ka ellu viia. Nagu looduseski peab ruumis igal ilusal asjal olema oma funktsioon. Vorm ja sisu peavad ühilduma. Niisiis mõtleb sisearhitekt samal ajal matemaatiliselt ja loominguliselt, ta on käsitööline ja kunstnik, ta tõlgib tellija soove disaini keelde ja samal ajal parandab vigu. Sisearhitekti elukutse nõuab veendumust ja oskust veenda teisi, kuna üheks missiooni osaks on ka päästa tellijaid nende endi illusioonidest ja stiilivigadest. Sisearhitekt loob kontseptsiooni, lähtudes kliendi vajadustest, ja edasi juhib protsessi, panustades sellesse kogu oma kogemuse, professionaalsete oskuste ja loomingulise ressursiga. Nagu meditsiinis, majanduses, poliitikas ja teistes vastutusrikastes valdkondades, millest sõltub inimeste heaolu, võetakse ka sisekujunduses arvesse kõik asjaolud ja inimfaktorid, lahendus aga jääb professionaalidele.

@2022 Steinpilm Design OÜ kõik õigused kaitstud.